Jøri Gytre Horverak - psykolog med utsøkte fremføringsevner

Jøri Gytre Horverak – psykolog med utsøkte fremføringsevner


Jøri Gytre Horverak er psykolog med doktorgrad innen organisasjonspsykologi. I tillegg har hun lederutdannelse fra forsvaret. Når man legger sammen utdanningen, erfaringen og evnene til å fremføre, får man et foredrag i ypperste klasse.

Foredrag med Jøri Gytre Horverak

Det er få foredragsholdere som kan konkurrere med erfaringen og utdanningen som Jøri kommer med. Hun stiller også nokså unikt med en lederutdannelse fra forsvaret, samtidig som hun er utdannet psykolog

Hvordan faktisk spille hverandre gode på arbeidsplassen?

  • Hvem blir jeg i møte med deg - og omvendt?
  • I dette foredraget får du vite mer om grunnleggende menneskelige ønsker og behov i samspill med andre, og hvordan disse påvirker helse og opplevelse av trygghet, trivsel og mestringstro, både i en selv og sammen med kollegene.    Nøkkelord: psykologisk trygghet, tillit, samarbeid, motivasjon og prestasjon

Et godt arbeidsmiljø - et felles ansvar

  • Hva kjennetegner en god kollega? Hva kjennetegner et godt samarbeid? Hva virker?
  • I dette foredraget blir deltakerne utfordret til å se seg selv nærmere i speilet: Er jeg en god kollega? Bidrar jeg til å gjøre mine kolleger gode? Er jeg en god ambassadør for min arbeidsgiver? ...eller...?Foredraget oppsummeres med konkrete tips, grep og verktøy knyttet til god kollega-atferd som vi vet har effekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, og ikke minst på motivasjon, prestasjon og produktivitet.Nøkkelord: tillit, anerkjennelse, respekt, medarbeiderskap, samarbeid

Om mot, sårbarhet og tillit i arbeidsmiljøet

  • Der det er mennesker vil det alltid være delte meninger, uoverensstemmelser og konflikter. Å si fra, å ta tak i, og å håndtere det ubehagelige krever mot.
  • I dette foredraget får du lære om fire fundamentale ferdigheter knyttet mot. I tillegg får du innblikk i hvordan mestring av disse fire ferdighetene forløser mestringsfølelse, lyst, energi, og motivasjon hos dem du omgår.Nøkkelord: sårbarhet, integritet, robusthet og mestringstro

«Jøri gjorde en virkelig god figur, og fremsto som særdeles kompetent og stødig i sin formidling. Hun har den sjeldne kombinasjonen av levd og personlig empiri på den ene siden, og forskningstung teori på den andre. Derfor evner hun å formidle stoffet på en måte som er både informativ og velstrukturert, men også overbevisende, personlig og fengende.»

Tone Rose Todalshaug, 

Fagansvarlig Organisasjon og Kultur - HR Norge

«Jøri gjorde en virkelig god figur, og fremsto som særdeles kompetent og stødig i sin formidling. Hun har den sjeldne kombinasjonen av levd og personlig empiri på den ene siden, og forskningstung teori på den andre. Derfor evner hun å formidle stoffet på en måte som er både informativ og velstrukturert, men også overbevisende, personlig og fengende.»

Tone Rose Todalshaug, 

Fagansvarlig Organisasjon og Kultur - HR Norge

Om Jøri Gytre Horverak – høy utdanning, lang erfaring, klasseforedrag.

Jøri Gytre Horverak stiller med både lang erfaring og høy utdanning.

Hun har en lederutdanning i Forsvaret, og vært tilknyttet Forsvaret i en årrekke blant annet som en del av Forsvarets psykologpool.

Denne erfaringen har hun tatt med seg videre inn i arbeidslivet utenfor Forsvaret.

Etter tiden i Forsvaret tok Jøri Gytre Horverak utdanning som psykolog, med doktorgrad innen organisasjonspsykologi. Psykologutdanningen sammen med lederutdanningen, gir Jøri en helt unik posisjon. 

Jøri er i dag medeier i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS som bistår bedrifter innen arbeidsmiljøutfordringer, lederutvikling, konflikthåndtering mm.

I tillegg har hun bodd og jobbet 5 år i utlandet, både som utstasjonert partner og arbeidstaker. I dag bistår Jøri bedrifter og organisasjoner blant annet med arbeidsmiljøutvikling, konflikthåndtering og varsling, lederutvikling, seleksjon med mer. Hun er også en ettertraktet foredragsholder.

Book foredrag med Jøri Gytre Horverak - Alltid topp klasse

Book foredrag med Jøri Gytre Horverak - Alltid topp klasse
Her kan du booke foredrag i ypperste klasse med Jøri Gytre Horverak. Hun tilbyr foredrag om hvordan man kan øke prestasjoner og effektivitet, og å få en bedre, tryggere og sunnere arbeidsplass.